ຍົກເລີກເນື້ອຫາ

Angebot & Produkte

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
WYSIWYG

Brote

ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ

Bsetzi Chörnli

Mit eigener Chörnlimischung Speziell mit feinsten Leinsamen "us em Ämmitau"

Chueflade

Optisch wie der Name sagt, geschmacklich ein grosses Erlebnis

Rusticoli

Mit Kürbiskernen, Sonnenblumenkernen oder einer ausgewogenen Chörnlimischung on the top
WYSIWYG

Gebäck

ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ

Croissants

Luftig, hell, mit einem Hauch von Honig und Zitrone. Essen wie Gott in Frankreich
WYSIWYG

Desserts

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
WYSIWYG

Spezielles