ຍົກເລີກເນື້ອຫາ

Team

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Wir leben Bread à porter imTeam

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ
ຍ້ອນກັບ

Natascha Tschabold

Product Image
Es freut mich, wenn meine Kunden wegen unserer feinen Gebäcke und meinem freundlichen Service wiederkommen

Beruf

Detailshandelsfachfrau

Funktion

Verkauf

Spezialität

Kann auch in hektischen Zeiten Ruhe bewahren

Bei Bread à porter seit
2016