ຍົກເລີກເນື້ອຫາ

Team

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Wir leben Bread à porter imTeam

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ
Product Image
Es ist schön meine Kunden mit erfüllten Wünschen zu verabschieden und sich auf ein Wiedersehen zu freuen

Beruf
Malerin

Funktion
Verkauf Lernende

Spezialität

Wieder was neues gelernt

Bei Bread à porter seit
2018