ຍົກເລີກເນື້ອຫາ

Team

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Wir leben Bread à porter imTeam

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ
ຍ້ອນກັບ

Vreni Schertenleib

Product Image
Ordnung im Büro ist meine Domäne

Beruf
Buchhalterin

Funktion
Buchhaltung

Spezialität

Nach Ihrem Besuch stimmt die Buchhaltung wieder

Bei Bread à porter seit
2012